Stödet för fri abort är lika ologiskt som Hägglunds reaktion mot könsaborter

Mats Selander ·: 23 feb 2009

Nu reagerar Hägglund mot könsaborterna. (se t.ex. AftonbladetDagen , DN )
Sent ska syndaren vakna. Hägglund har drivit igenom en lagändring som öppnar upp för utländska kvinnor att komma till Sverige och utan prövning göra abort upp till 18:e veckan. Han hade kunnat stoppa detta genom att helt enkelt skrota det socialdemokratiska förslaget om abortturism. Men icke. Han brydde sig inte ens om att i samma veva försöka få ner den helt fria aborten till ca 11 veckor som i de flesta andra europeiska länder.

Och nu får vi reda på att viss abortturism faktiskt förekommer, och då handlar det dessutom om könsselektiva aborter efter ca 11 veckor. Göran Hägglund trodde uppenbarligen att man kan öppna slussdörrarna utan att något vatten skulle komma. Ja inte bara han. Hela det kristdemokratiska partiet valde att lägga sig platt i abortfrågan och istället stödja dagens lagstiftning. Kanska någon genmäler att det inte handlar om särskilt många. Nej visst, kanske bara en handfull. En handfull vadå? Cellklumpar eller människor? Vad säger kristdemokratisk etik om det? Menar Hägglund att det är värt att offra en handfull små människor för att få en byråkratiskt enhetligare abortlag?

Hägglund verkar tro att värderingar inte hör ihop. Men som det heter, en synd kommer sällan ensam.Goda värderingar hör ihop med andra goda värderingar. Detsamma gäller onda värderingar. Direkt och indirekt krockar de dessutom med varandra.  Jag gör ingen hemlighet av min uppfattning att fri abort är något ont. Men därvidlag tillhör jag en minoritet. Däremot tycks en majoritet anse att könsslektiva aborter är något förkastligt. Det råder dessutom total enighet om att abort på ”livsdugliga” foster är fel. Det är t.o.m. inskrivet i lagen.

I dagens Sverige betraktas alltså följande värderingar som onda/felaktiga:

1. abort på ”livsdugliga” foster
2. abort på foster enbart pga kön

Samtidigt betraktas följande värderingar som goda/rätta:

3. kvinnans rätt till sin kropp (som implicerar rätten till abort)
4. jämlikhet mellan könen: ingen ska behandlas illa enbart pga sitt kön

Det här går ju inte ihop. Man kan inte ha kakan och äta den. Men det tycks vara vad majoriteten vill. Jag brukar hävda att det inte finns några rationellt stabila mellanpositioner i abortfrågan. De senaste dagarnas diskussion om könsaborter är bara en illustration i mängden på att detta stämmer. Låt oss titta närmare på vår abortkulturs bristande logik.

Om kvinnan har rätt till sin kropp ja då har hon i logikens namn samma rätt under hela graviditeten. Om hennes rätt till sin kropp innebär rätten att döda, så innebär den helt klart rätten att ”avhysa”. En abort dödar medan ett sent avbrytande av graviditeten (efter vecka 22) inte innebär fostrets död, utan är en sorts ”avhysning”. Det sjuka är att det förra är tillåtet av vilka skäl som helst, medan det senare enligt lag bara tillåts i yttersta nödfall och då ska allt göras för att rädda barnet. Slagordet är ”kvinnans rätt till sin kropp”. Men det borde vara ”kvinnans rätt att döda fostrets kropp”. För det är exakt vad det handlar om.

Enda sättet att undvika denna motsägelse är att påstå att fostrets livsduglighet utgör en sorts förvandling från icke-människa till människa. Men det är ohållbart eftersom livsduglighetskriteriet istället beror på teknisk utveckling och inte på  något som händer med fostret. Det ironiska är att abortliberalerna helt sonika överger ”kvinnans rätt till sin kropp”-retoriken så fort barnet blir livsdugligt. Enligt svenska abortliberaler har ofödda barn från vecka 22 och framåt större rätt till kvinnans kropp än kvinnas egen rätt till sin kropp! Det innebär alltså att abortliberalerna är abortmotståndare efter vecka 22.  Inte ens abortliberaler tror alltså att kvinnans rätt till sin kropp ger oinskränkt rätt att döda ett ofött barn. Så skälet – kvinnans rätt till sin kropp – är alltså något som inte ens de själva tror på! Snacka om kluvenhet!

Om jämlikheten mellan könen är skälet till varför könsaborter är fel, så  måste man hävda att en könsabort faktiskt dödar en ofödd flicka eller pojke. Det är aldrig köndiskriminering in abstraktum som är problemet. Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg : tjurkalvar behandlas annorlunda än kvigkalvar men ingen feminist har protesterat mot denna könsdiskriminering. Detsamma gäller par som organiserar sitt intima samliv så att de maximerar chanserna att få en flicka eller en pojke (sex innan ägglossningen kontra sex efter). Är det könsdiskriminering? Eller adoptivföräldrar som önskar sig en flicka – ska de tvingas välja utan hänsyn till önskningar om kön? Nej, det som upprör med könsaborter är att man dödar något som har ett mänskligt kön. Och det är bara människor som har mänskligt kön. Det absurda med hela debatten blir detta: Dödar du flickfostret pga att dess pappa inte vill hjälpa till, eller för att flickan har Downs syndrom så är det helt okej. Inga problem alls! Då ställer personalen upp – det handlar ju om kvinnans val och frihet. Men dödar du det pga att du inte vill ha en flicka så är det avskyvärt.  Det går inte ihop. För värderingar hänger ihop och har man sagt att kvinnans självbestämmande trumfar över fostrets människovärde, så får man stå sitt kast.

Om aborten är fri så ska den vara fri. Det betyder att abort på grund av kön, handikapp (som Downs), en eventuell homosexuall gen, ras (kanske ett mulattbarn) eller vilken anledning du vill, är legitima skäl för abort. Om man är för fri abort och lagen om fri abort säger att kvinnans skäl, vilket skäl det än må vara, är ett definitionsmässigt giltigt skäl, ja då får man vara konsekvent med detta. Alla andra värderingar – ALLA – får då underordnas kvinnans rätt att bestämma över sitt ofödda barns liv eller död. You can’t have it both ways! Värderingar hänger ihop.

Detsamma gäller när abort används som preventivmedel dvs när aborten sker på grund av att kvinnan (och mannen) hade abortmöjligheten i åtanke redan innan samlaget, och att detta utgjorde ett skäl till varför man struntade i preventivmedel. Detta fördöms av nästa alla abortliberaler jag pratat med. Men jag fattar inte varför. Vad har de för rätt att sätta sig till doms och moralisera över skälet till aborten, om det nu är moraliskt gott att den är fri? You can’t have it both ways! Värderingar hänger ihop.

Ytterligare exempel: svensk arvslag räknar med oföddas rätt att ärva; den begravningspraxis som utvecklats på många sjukhus, där man kremerar aborterade foster och sprider dem i minneslunder – något annat vore ju ”ovärdigt”. Motsägelserna är legio och illustrerar vår kulturs moraliska totalförvirring och faktiskt … ondska.

Ondska består i att ta något som är mindre värdefullt och upphöja det över något som är mer värdefullt. Upphöjer man själviskhet, ekonomi, självbestämmande, karriär m.m. till något högre än människovärdet, så kränker man människovärdet och öppnar i logikens namn upp för att andra mindre värdefulla saker (som t.ex. en viss önskan om mitt barns kön) upphöjs över människovärdet. Värderingar hör ihop.

En politikers uppgift är bland annat att klä en politisk ideologi och etik i ord och handling. Kristdemokratin som ideologi tar radikal ställning för allas människovärde – även de oföddas. Därför måste Hägglund och kd välja. Antingen fortsätter de den inslagna vägen och lämnar den kristdemokratiska förståelsen av människovärdet – men då måste Hägglund acceptera könsselektiva aborter och dessutom borde han upphöra att kalla sig kristdemokrat – eller så går Hägglund tillbaka till grunden till varför kd bildades och står konsekvent upp för allas människovärde. You can’t have it both ways. Värderingar hör ihop.

Jag önskar verkligen att kd skulle ta avstånd från vår tids moraliska haltande och konsekvent stå upp för de goda värderingarna, det vill säga:

Varje människas rätt till sin kropp vilket självklart innebär rätten att inte bli dödad inte ens i livmodern.
Varje människas rätt att bli behandlad värdigt utifrån den utvecklingsgrad eller behovsgrad man råkar ha och inte dödas därför att ens behov är för stora.
Varje människas rätt att inte bli dödad på grund av sitt kön även om man bara är ett foster.

Det är på tiden att kristdemokraterna och Göran Hägglund upphör med detta hyckleri. Stå upp för de goda värdena, och gör det konsekvent. Sluta offra oföddas människovärde för den politiska maktens skull!

Publicerat av Mats Selander den 23 feb 2009

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: