Sturmark angriper Ella Bohlin

Mats Selander ·: 4 feb 2009

På debattsajten Newsmill har Sturmark plockat fram en gammal intervju med Ella Bohlin med anledning av att hon kandiderar till EU-parlamentet. Han skriver att Bohlin är kreationist och implicerar att detta är något förfärligt. Idag svarar Bohlin och säger sig vara noga med att skilja mellan politik och tro. Sådana här angrepp är typiska för Sturmark och skapar förstås reaktioner och en del starka känslor, men de bidrar knappast till att klargöra viktiga frågeställningar.

För det första så är Sturmark alltid angelägen om att klumpa ihop intelligent design med kreationism, trots att han vid det här laget borde känna till skillnaden. I likhet med så många andra nyateister tycks han sakna viljan att förstå sina meningsmotståndare och ta dem på allvar. Men än viktigare är att han aldrig (mig veterligen) brytt sig om att klargöra vad han menar med “Darwins evolutionsteori”. Det finns åtminstone fyra saker man kan inkludera i begreppet: (1) Mikroevolution – mindre genetiska förändringar inom arter eller släkten (detta är vetenskapligt bevisat), (2) Makroevolution – teorin om att mikroevolutionen sedd över tid är den främsta orsaken till uppkomsten av alla nu levande arter (omfattad av de flesta biologer men betvivlad av en minoritet), (3) Rent naturliga processer – tanken att makroevolutionen inte styrts eller förprogrammerats av någon intelligens utan är rent “naturlig” (trodd på av ateistiska darwinister betvivlad av ID-folk, kreationister och även teistiska evolutionister), (4) Att själva livet uppstått genom en rent naturlig process (i grova drag trodd på och betvivlad av samma som under punkt 3)

Sturmark menar att Darwins evolutionsteori är vetenskapligt bevisad, men då måste man vara noga med vad man menar. Talar han om mikroevolution (punkt 1 ovan) så är det sant. Talar han om både mikro- och makroevolution så har han en majoritet av biologer bakom sig. Menar Sturmark dessutom att makroevolutionen skett genom rent naturalistiska processer (punkt 3) och att detta är vetenskapligt bevisat, så är han på mycket tunn is. Detta kan inte sägas vara vetenskapligt bevisat, utan avgörs nog i högre grad av vilken världsbild man ansluter sig till. Trots detta har Darwinismen gång på gång använts för att rättfärdiga en ateistisk världsbild. Och att ateistisk filosofi ligger där i bakgrunden blir tydligt när man hör den darwinistiska storyn presenteras i läroböcker eller mer populärvetenskapliga sammanhang. Där bakas nämligen den sista punkten ofta in; tron på att själva livet uppstått genom rent naturalistiska processer. När det gäller livets-ursprungs-forskning vet vi otroligt lite. Och ingen kan med ett uns av seriositet hävda att vetenskapen “bevisat” hur livet kom till. Ursprungsfrågor gränsar obönhörligen till filosofin och teologins domäner. Och här är frågetecknen otroligt mycket större och fler än utropstecknen. Det skulle vara renhårigt om alla parter kunde erkänna det.

Vad som sker är istället att de vetenskapliga bevisen för darwinismen, som i första hand handlar om mikroevolution (punkt 1 ovan), liksom glider över till de övriga punkterna. Beviskraften för punkt 1 smittar liksom av sig på punkt 2, dvs gemensamt ursprung där bevisen är svagare, och även på punkt 3 och 4. Bara för att virus muteras (och skapar HongKong-influensor) så har vi därmed bevisat att livet uppstått och utecklats av sig självt! Bevis för punkt 1 blir inte per automatik bevis för de senare punkterna. Men då man använder “darwinism” eller “evolutionsläran” utan någon noggrann definition, och utan att klargöra omfånget blir de “knölpåksord”, dvs trubbigt odefinierade ord som blir slagkraftiga i debatten. Men då blir också hela debatten på neandertalnivå, så att säga. (Men det passar kanske Sturmark? Problematisering och nyanser är ju inte direkt hans paradgren.) Som jag ser det är det djupt intellektuellt oärligt åtminstone om man borde vetat bättre. Och utan grundläggande definitioner blir den här typen av diskussioner och anklagelser helt obegripliga och faktiskt ganska meningslösa. Det blir “politik” i ett av ordets sämsta bemärkelser.

Det tråkiga är att det inte verkar finnas något intresse av att nyansera diskussionen. Varför skulle militanta darwinister vilja klargöra på vilka områden darwinismen saknar bevisstöd? Inte heller ser vi något intresse av att mötas i den filosofiska och vetenskapsfilosofiska diskussion som egentligen ligger bakom mycket av konflikten. Kanske beror detta på att darwinisterna vet att de skulle förlora allt för mycket av sin vetenskapliga status, om det gick upp för allmänheten att de egentligen inte grundar sig på vetenskap utan mer på filosofiska läror som metodologisk eller metafysisk naturalism. Men jag är osäker. Kanske vet de inte det. Kanske är de så totalt blinda för sina egna filosofiska förutsättningar att de likt hjärntvättade håller sig kvar i sin positivistiska bubbla, kosta vad det kosta vill. Hur som helst är det tråkigt.

Ella Bohlin, å sin sida, ger inget intryck av att ha läst många rader om vare sig kreationism, intelligent design eller evolutionsläran. Redan 2005 (när intervjun gavs) var hon väl politiker och borde väl insett att man antingen uttalar sig om det man vet något om eller håller käft. Inte heller nu 2009 verkar hon veta särskilt mycket om sakfrågan. Hon tror ju t ex att Darwins teori handlar om jordens tillkomst! Det är synd att hon är så fantastiskt dåligt påläst. Hon verkar ju inte heller brinna för frågan utan vill satsa på annat. Så jag tror inte Sturmark behöver oroa sig. Ett långt allvarligare problem menar jag är Sturmarks och hans gelikars attityd. Den nya ateismen uppvisar tydliga intoleranta aspekter, där grundläggande demokratiska rättigheter som religionsfrihet och åsiktsfrihet inte alltid respekteras. Sturmark har allt för ofta gjort sig till tolk för denna strömning, även om det finns några fina undantag (t ex när han och Stefan Swärd försvarade den frikyrklige nytillsatte rektorn för Lunds universitet Per Eriksson). Vi får hoppas undantagen är starten på en trend.

Publicerat av Mats Selander den 4 feb 2009

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: