Varför är abortliberaler emot könsselektiva aborter – nu kanske jag har svaret

Mats Selander ·: 27 feb 2009

Jag har just sett TV4’as kvällsöppet om könsselektiva aborter. I slutet av programmet ställer statsvetaren Stig-Björn Ljunggren frågan: är könsselektiva aborter mer vanliga i vissa befolkningsgrupper? Utan att säga det syftar han på invandrargrupper.

Han vet att frågan om könsselektiva aborter i hög grad har med kultur att göra. I Sverige är jämlikhet mellan könen en stark värdering, åtminstone om man jämför med andra kulturer. Men i Kina och Indien utförs miljoner och åter miljoner aborter enbart pga att fostret är en flicka. Detta är nog det främsta exemplet på “gendercide” dvs folkmord pga kön. (Begreppet är myntat av filosofen och feministen Mary Anne Warren se t.ex. hemsidan http://www.gendercide.org)

Enligt TV4’s undersökning är det 91% av de svarande som svarar nej på frågan “Är det okej att göra abort på grund av barnets kön?” Medan endast 5% svarar “ja” och 3% “vet ej. I Sverige är en majoritet för den fria aborten. Jag drar mig till minnes någon undersökning som sa att ca 75% är för fri abort medan ca 25% är abortkritiska. Om det stämmer är det ca 66% av Sveriges befolkning som är för fri abort men samtidigt emot könsselektiva aborter. Och jag frågar mig varför.

Jag tror jag vet svaret. Häng med resonemanget och se om du håller med.

Många vanliga skäl till varför abort måste tillåtas är av typen “men om man är i den eller den situationen så måste man ha rätten att göra abort”. “Den eller den situationen” är alltid situationer som vi i vår kultur tycker är svåra eller jobbiga på något sätt. Det är alltså situationer där vi kan “förstå” att någon vill göra en abort.

Eftersom jämlikhet mellan könen är en så pass stark värdering i vår kultur har vi svårt att förstå någon som kommer från en annan kultur där den värderingen inte är lika stark. Den sociala press eller personliga längtan efter en son som en indisk eller kanske pakistansk kvinna kan känna har vi inget utrymme i vår jämlika kultur. En sådan “jobbighet” har den svenska abortdebatten aldrig räknat som en legitim och förståelig “jobbighet”. För det är ju bara “jobbigheter” som vi förstår och upplever som legitima i vår kultur, som vi tycker moraliskt berättigar till abort. Andra “jobbigheter” har vi inte ens räknat med eller tänkt på.

Som kultur har vi alltså varit ganska etnocentriska i vår analys av vilka skäl som bör räknas som moraliskt legitima när det gäller abort. Vi har trott att alla kvinnor som gör abort i Sverige tänker “svenskt”. Och nu visar det sig att de inte gör det.

Och det är precis detta som skapar dilemmat för jämlikhetsivrande abortliberaler. Man har trummat in att “det är upp till kvinnan” och “kvinnans rätt till sin kropp”, och tagit för givet att varje kvinna kommer tänka som en själv. Men så blir det helt plötsligt svårt att vara konsekvent, just eftersom alla kvinnor inte tänker likadant. Helt plötsligt får man reda på att vissa kvinnor gör abort av skäl som inte bara är svåra att förstå, utan som är helt politiskt inkorrekta.

Min fråga lite tillspetsat blir då denna: är det inte i själva verket så att majoriteten av svenska folket är emot könsselektiva aborter av etnocentriska skäl? Man har helt enkelt tagit för givet att alla abortsökande kvinnor ska tänka svenskt. Och sen reagerar man på att de inte gör det.

Publicerat av Mats Selander den 27 feb 2009

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: