…i alla fall om en stor kinesisk studie om abort och bröstcancer är korrekt. Studien är en metastudie dvs en studie som sammanfattar ett större antal studier, i det här fallet 36 studier. Den visar att abort avsevärt ökar risken för bröstcancer.[1] Kvinnor som gjort en abort har en 44% riskökning. För kvinnor som gjort två aborter ökar risken 76% och för kvinnor som gjort tre aborter är siffran 89%. Detta kallas för en ”dos-effekt” och är ett starkt skäl att tro att just aborten är det som orsakar riskökningen.

Frågan om abortens roll för bröstcancer är minst sagt en het potatis i forskarvärlden. Många forskare förnekar ett samband. Man menar att korrelationen (som man hittat i ett stort antal studier) beror på felrapportering från referensgruppen, dvs att de kvinnor som inte har bröstcancer och som fungerar som jämförelsegrupp inte rapporterar om sina aborter i samma grad som kvinnor som drabbats av bröstcancer. De som drabbats är i studierna mer noggranna med sin medicinska historia. Detta gör att det skapar ett intryck av att abort är vanligare hos kvinnor som får bröstcancer.

Men sambandet finns även när studierna inte bygger på intervjuer utan på journaler. Och det finns också i kulturer där abort inte är stigmatiserat och där kvinnorna i referensgruppen inte borde ha något starkt skäl att dölja sin aborthistoria.

En av de forskare som tror på ett verkligt medicinskt samband, Joel Brind, menar att den kinesiska studien är ett bombnedslag i debatten och något som kommer förändra hela diskussionen (”a real game changer”).[2]

Abortliberaler menar att abort måste vara lagligt eftersom riskerna för kvinnor som gör illegala aborter är allt för stora. Men om den kinesiska studien stämmer betyder det att lagliga aborter är långsiktigt farligare än vad illegala och osäkra aborter är kortsiktigt. Låt mig visa hur jag kommer fram till det.

Om den kinesiska studien stämmer är det rimligt att tro att kvinnor över hela världen har en liknande riskökning på grund av abort. Vad skulle dessa siffror innebära om de tillämpas på Sverige? Det finns abortstatistik från 1985 till 2011 som visar hur många aborter som gjorts i Sverige år från år och hur många av dessa som var första-, andra- och tredjegångsaborter.[3]

Aborter 1985-2011 i Sverige:
Förstagångsaborter: 561 205
Andragångsaborter: 223 259
Tredjegångsaborter: 112 725
Okänt (om det var 1:a, 2:a el 3:e-gångsaborter): 32 581
Totalt : 929 770

Men observera att detta inte är antalet kvinnor som gjort abort utan antalet aborter. Låt oss försöka räkna ut hur många kvinnor detta handlar om. Men först måste vi fråga oss var vi ska stoppa in kategorin ”okänt”. Låt oss anta att de alla är förstagångsaborter (så att min uträkning inte kan anklagas för att blåsa upp riskerna). Då ökar antalet förstagångsaborter till 593 786 (dvs 561 205+32 581).

Tabellen blir då:
Förstagångsaborter: 593 786
Andragångsaborter: 223 259
Tredjegångsaborter 112 725

Hur många kvinnor är detta? Det är omöjligt att säga eftersom vi inte vet hur många av de som gjorde sin andra och tredje abort gjorde sin första abort innan 1985. Vissa kvinnors förstagångsaborter (och även andragångsaborter) finns alltså inte med i den här statistiken. Men låt oss säga att alla kvinnor som gjorde sin andra- eller tredjegångsabort också gjorde sin första abort under perioden 1985 – 2011. Då får vi det minimala antal kvinnor som gjorde abort under denna period. I så fall blir maxtalet kvinnor som gjort abort under den här perioden densamma som antalet förstagångsaborter (+ de okända) dvs 593 786 kvinnor. Och av dessa gjorde 223 259 kvinnor abort en andra gång och 112 725 kvinnor gjorde en tredje abort. Men dessa överlappar delvis varandra. Alla kvinnor som gjort tre aborter finns ju också bland alla som gjort två, och alla som gjort två finns bland de som gjort en.

Därför blir antalet följande (om vi struntar i alla de kvinnor som gjort abort innan 1985 men som egentligen finns med bland de kvinnor som gjort en andra eller tredje abort):

Antalet kvinnor som gjort 3 aborter: 112 725
Antalet kvinnor som gjort 2 aborter: 110 534 (dvs 223 259 – 112 725)
Antalet kvinnor som gjort 1 abort: 370 527 (dvs 593 786 – (112 725 + 110 534))
Totalt: 593 786

(Att det rör sig om fler kvinnor kan enkelt ses i det att antalet andragångsaborter är färre än antalet tredjegångsaborter. Men låt oss ändå behålla dessa siffror eftersom de står för det minimala antalet kvinnor som gjort abort under perioden.)

Låt oss nu ser hur många av dessa som enligt den kinesiska studien har fått eller kommer att få bröstcancer på grund av sin abort. Riskökningen var ju 44% för en abort, 76 % för två aborter och 89% för tre.

Cirka 10% av alla kvinnor får normalt sett bröstcancer.[4] En 44% riskökning betyder då att 14,4% får bröstcancer. En 76% ökning innebär 17,6% och en 89% ökning blir 18,9%. Det betyder att av alla kvinnor som gjort en abort så kommer 4,4% få bröstcancer på grund av sin abort. Av de kvinnor som gjort två aborter kommer 7,6% få bröstcancer på grund av sin abort. För de som gjort tre är siffran således 8,9%. I antal svenska kvinnor under perioden 1985-2011 blir det:

Antal kvinnor som får bröstcancer pga 1 abort: 4,4% x 370 527 = 16 303
Antal kvinnor som får bröstcancer pga 2 aborter 7,6% x 110 534 = 8 400
Antal kvinnor som får bröstcancer pga 3 aborter: 8,9% x 112 725 = 10 032
Totalt antal kvinnor som får bröstcancer pga abort: 34 735

Dödligheten i bröstcancer är ca 20%.[5] Av dessa 34 735 kvinnor betyder det att ca 6947 stycken har eller kommer dö i abortframkallad bröstcancer. Utspritt på de 27 år statistiken bygger på blir det ca 257 kvinnor per år.

Det totala antalet kvinnor som gjorde abort under dessa år är som sagt 593 786. Om siffrorna i den kinesiska studien stämmer betyder det att dessa aborter leder till 6947 svenska kvinnors död. Det är en risk på 1,17 %.

Låt oss jämföra den risken med risken för att dö i en illegal abort. Enligt WHO är det 47 000 kvinnor som dör i illegala eller osäkra aborter varje år.[6] Det görs ca 21 miljoner sådana aborter. Risken att dö i en illegal/osäker abort blir då: 47 000 / 21 miljoner dvs 0,22%. Det innebär att en laglig abort i Sverige är långsiktigt ca 5,3 gånger farligare än vad en illegal/osäker abort är kortsiktigt.

Det borde svensk media skriva om!

/Mats Selander

Skriven den 21/04 2014 på MRO:s blogg: http://www.abortnej.se/blogg/abort-dodar-ca-250-svenska-kvinnor-varje-ar/


[1] A meta-analysis of the association between induced abortion and breast cancer risk among Chinese females, Yubei Huang et al. (Cancer Causes & Control, February 2014, Volume 25, Issue 2, pp 227-236.) Ett abstract kan läsas här: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10552-013-0325-7

[6] World Health Organization (WHO), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008, sixth ed., Geneva: WHO, 2011.